PlayS-ZoNe

Filmy Ke Stažení Zdarma Hry Ke Stažení Zdarma A Mnohe Dalši na Webu

Le-Parkour

Obrázky

                 

David Belle

David Belle

herec,zakladatel parkouru

Dátum nar. : 29.04.1973

Miesto nar. : Fécamp, Francúzko

Znamenie: býk

 

 

     Životopis

David Belle sa narodil 29 Apríla v 1973 roku v Seine-Maritime department v mestečku Fecámp v Normandy (sever Francúzska). Narodil sa v nebohatej rodine, ktorá žila najprv v predmestie Paríža, Fecámp, a neskôr sa presťahovala do mestečka Le Sables d´Olonne, kde David prežil prvých 14 rokov svojho života. Vychovaný svojím dedom Gilbertom Kittenom (bývalým starším seržantom, niekedy slúžiacim požiarnikom v požiarnych vojskách Paríža.) David bol pohltený príbehmi o hrdinstve, a v rannom veku sa v ňom zobudil záujem ku všetkému, čo súviselo s pohybom a aktivitou.

Jeho otec, Raymond Belle, slúžiaci niekedy mladým vojakom francúzskej armády v meste Dalat vo Vietname, bol takisto požiarnikom v požiarnych vojskách a vynikajúcim športovcom. Nazývali ho aj – silou prírody –. Raymond bol vysoko kvalifikovaným záchrancom, on bol známy v kruhoch ľudí svojej profesie. Čo znamená, že mal veľký vplyv na život Davida. (Ak sa chcete dozvedieť informáciu naviac o Raymondovi Belleovi aj Parížskych požiarnych vojskách pozrite francúzsky článok „La fabuleuse histoire des pompiers“ (napísaná voj. začiatočníkom Deru, strážcom parížskeho múzea, posväteného požiarnikom) vyrobenú časopisom Editions Tallander).

V okruhu takej rodiny športových hrdinov, bolo jasné, že sa David Belle stal šikovným vo viacerých športových disciplínách, kde bolo treba sa hýbať, také ako ľahká atletika, gymnastika, horolezectvo a bojové umenia.
Na ceste poznania samého seba, mladý David nechal školu v 15 rokoch, aby sa zasvätil športu. No nie kade jakému druhu športu. Belle považoval, že šport má byť užitočný pre život. Sila a obratnosť, rozvíjať sa cez šport takisto nájsť si aj uplatnenie v živote, presne tak mu vravel jeho otec. Neskôr, aby sa z časti podobal na svojho otca a rozvinul svojo ducha mladého nálezcu dobrodružstiev, David často myslel, kde by mohol použiť svoje fyzické schopnosti, aby utiekol od ťažkých situácii, kdeby mohol ukázať svoju silu a chrabrosť. Ako sa dostať do miesta, kde človek potrebuje pomoc? Ako prejsť, aby som sa nedostal do pasce? Predstavoval si seba v takých situáciách, kde nakoniec sa vyžadovala obratnosť tohto chalana.

.

 

         

     

TECHNIKY


V tejto sekcii si môžeš prezrieť základné tréningové návody disciplíny le parkour. Začni základnými zásadami a vždy pamätaj na zásadu bezpečnosti a radosti z pohybu.

koordinácia výživa základné zásady strečing kondícia motivácia sila

Upozornenie autorov tréningových návodov:

Autori týchto tréningových návodov nezodpovedajú za škody spôsobené nepochopením princípov uvádzaných v článkoch, videosekciách a návodoch. Zároveň je však nutné poznamenať, že informácie, ktoré autori uvádzajú, sú len orientačné a všeobecné, takže ani z ďaleka nevyčerpávajú problémové oblasti a individuálne nároky jednotlivca. Preto nemôžu byť uspokojivo aplikované na individualitu každého z Vás. Vzhľadom na rozsiahlosť oblastí, ktoré tréningové návody zahŕňajú, nie je možné ani s priestorového hľadiska, aby každý z nich bol podrobne rozpracovaný. Slúži len na základnú orientáciu v problematike disciplíny a jej súčastí akými sú napr. výživa, regenerácia a podobne.
Tréningové návody boli vytvorené za účelom názorového a informačného upovedomenia Parkourovej komunity na Slovensku, ktorá môže aspoň vďaka základným poznatkom predchádzať hrubým tréningovým chybám, zraneniam či v krajnom prípade poškodeniu zdravia až smrti.
Ak však máte záujem o bližšie a konkrétne informácie či pomoc, môžete po dohode konzultovať problémové otázky z garantom týchto návodov, ktorý svojim odborným vzdelaním a skúsenosťami poskytne adekvátne informácie.

Autori tréningových návodov

Autormi návodov v tejto sekcii je združenie Le Parkour Slovakia a garantom je Vladimír Zlatoš - nezávislý konzultant pre šport a výživu (www.vladozlatos.com).

Profil garanta a jeho odbornosť:
- Študent Českej školy Wellness, zameranej na prípravu lektorov a wellness poradcov zdravého a aktívneho životného štýlu
- Študent externého doktorandského štúdia na Slovenskej Poľnohospodárskej Univerzite v Nitre na katedre výživy ľudí so zameraním na tému „Vplyv výživy na výkonnosť športovcov“
- osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu Bezpečnosti a hodnotenia potravín, na STU Bratislava,
- certifikát „Poradcu pre výživu“ od Pražskej spoločnosti NUTRIS, akreditovaný MŠTV (Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy) v ČR,
- absolvent Pedagogickej fakulty UKF v Nitre, na Katedre telesnej výchovy a športu a Katedre technickej výchovy a informačných technológií, diplomová práca z regenerácie a výživy v športe
- tréner III. triedy zo Športovej gymnastiky,
- tréner III. triedy Fitness inštruktor,
- masérska licencia pre športovú a klasickú masáž,
- American red Cross /CPR, First Aid/, americké certifikáty prvej pomoci

Triky

   

360 wall hop / 360 wall grab                                              
rozbehnutie oproti stene, nasledované odrazením sa od nej a otočkou o 360 stupňov ukončené zachytením sa o vrch steny
aerial
mlynské kolo, len bez dotyku rúk so zemou
back flip
salto vzad
barani
salto vpred, ktoré zahŕňa otočku o 180 stupňov, čím človek pristane v protiľahlej pozícii, než z akej skákal
cat leap
skok cez priepasť, kde človek pristane na protiľahlej stene zachytením sa o vrchnú hranu múra či steny, používajúc nohy na zmiernenie dopadu
dive roll
skok, ukončený kotúľom vpred, kde sa prvé zemi dotkne ruka a rameno
front flip
salto vpred, často spojené so skokom z vyššie položeného miesta
front hand spring
ide v podstate o front flip, avšak ruky sa dotknú zeme za celkového pohybu vpred
gainer
salto vzad prevedené z pohybu, nie z pokoja
gap jump
skok cez priepasť, skok však neskončí precíznym doskočením, ale skôr PK rollom
king kong skok
je rovnaky ako monkey vault, len s rozdielom, že skok sa začne ešte predtým, než sa dotkneš rukami prekážky
monkey vault
ruky sa prve dotknú prekážky, ktorú chceš zdolať, nohy sa prehupnú pomedzi ruky a nasleduje dopad na nohy
one-handed vault
jednu ruku položíš na prekážku a prekážku potom preskočíš, pričom ruka ti stále poskytuje oporu až po dopad. Používa sa na menšie prekážky
PK roll
základný trik parkouru, v podstate kotúľ vpred, kde sa telo dotýka zeme po uhlopriečke od dlane po protiľahlý bok - týmto sa chráni chrbtica a minimalizuje sa jej kontakt so zemou
precision jump
skok znožmo, kde sa skáče presne na malé vymedzené miesto, napríklad na hranu zábradlia
precision run
štandardný beh, avšak to trate sú zakomponované prekážky
rail flip / rail handspring
používa sa na prekonávanie zábradlí, chytíš sa oboma rukami zábradlia, pričom prsty oboch rúk smerujú od seba a odrazením sa preskočíš prekážku. Ak je prekážka vo vyššej výške, môžeš tento skok skombinovať s 360 stupnovou otočkou, ktorú začneš v momente, preskakovania zábradlia
rocket vault
podobné ako one-handed vault, len s rozdielom, že voľnou rukou si vo vzduchu chytíš vystretú nohu
tic-tac
rozbehneš sa šikmo ku stene, vybehneš na ňu a po pár krokoch sa prudko odrazíš späť k zemi
wall flip
bežec sa rozbehne oproti stene, vybehne ju a ukončí pohyb back flipom a dopadne oboma nohami pri sebe na zem
wall run
beh po stene alebo inej kolmej ploche

      

 

                      

Vaulty, čiže základné preskoky

- takže toto sú všeliaké preskoky, ktoré napomáhajú prekonať najrôznejšie typy prekážok za pomoci vlastného tela:

Monkey – klasická gymnastická skrčka
Vykonávané z rozbehu prípadne z miesta, zachytenie oboma rukami prekážky (väčšinou zábradlia) a skrčenie sa, pustenie, keď je telo nad prekážkou, prípadne ak sa trénuje, tak sa držať až dokonca a možnosť akéhosi spätného „monkeyho".
Dôležitá je schopnosť skrčiť sa a odraziť z oboch nôh (aj keď je možné aj prevedenie z jednej nohy, ale to je zriedkavejšie).


King Kong – no... zvykne sa nazývať aj DIVING kong a tento názov túto techniku vystihuje. Na prvý pohľad podobne monkeymu, ale King Kongom sa prekonávaju oveľa väčšie prekážky (minimálne do diaľky). Ide o to, že tu po odraze nasleduje let s rukami natiahnutými dopredu, čakajúc na kontakt s prekážkou (preto diving). Aj tu je potrebný odraz z oboch nôh a myslím, že s rozbehom to je vhodnejšie.


Double Kink Kong – myslím že pre prevedenie tejto techniky je nutné mať dokonale zvládnutú predošlú. Sú to v podstate dva obyčajné king kongy akurát s jedným odrazom. Nácvik sa môže začať nacvičovaním obyčajného KK, ale tak, že po pribehnutí k prekážke sa zároveň s odrazom položia ruky na kraj prekážky a trochu sa nimi nadhodiť, potom veriť v dobrý rozbeh a odraz a ešte za letu položiť druhé ruky ku koncu prekážky (odporúčam vykonávať na prekážkach minimálne meter širokých). Po zvládnutí tohto typu odporúčam ten prvý robiť ako diving kong, čiže let ešte aj pred prvými rukami. Ide o to že prvými rukami sa nadhodiť a druhými sa pritiahnuť. Mne sa nepodarilo, ale týmto vaultom som videl vo videách prekonávať maximálne veľké prekážky.

Dash – ide o vault, kde sa väčšinou odráža z jednej nohy a letí sa nohami vpred, ruky sa použijú v momente keď je traceur nad prekážkou, v prípade správneho prevedenia, ak sa nepoužijú ruky, by mal traceur dopadnúť na prekážku zadkom. Aby sa tomu predošlo tak sa tam dávajú ruky.


Kash – spojenie King Kong a Dash, dvojdotykove, ide sa do KK a telo sa prepchá pomedzi ruky, zakončenie ako dash.

No contact – toto je volný preklad a myslím, že by to malo byť zaradené medzi vaulty, nuž je to tu. Je to hádam technicky najjednoduchšia technika. Ako už názov prezrádza „bez dotyku". Ide o jednoduchý preskok bez dotyku ruky, alebo inej časti tela. Veľmi zriedkavo sa vykonáva z oboch nôh. V drvivej väčšine prípadov z jednej, po dôkladnom rozbehu sa odrazíte a preskočíte prekážku. Treba len vedieť ako sa zbaliť aby ste to preskocili, sú rôzne typy štýlov: nohami dopredu, skrčmo alebo len tak aby sa preskočilo.

Speed – obľúbená technika, odraz z jednej nohy, let a narovnanie do polohy tela rovnobežné s prekážkou a dotyk (odraz) od povrchu prekážky dlaňou ľubovoľnej ruky. Prípadne ak sa vykonáva na vyššej prekážke, vytlačenie sa dohora danou rukou.


Lazy – ako už z názvu vyplýva ide o nenamáhavú techniku. Rozbeh takmer rovnobežne pod miernym uhlom na zábradlie (múrik) nasleduje zachytenie sa zábradlia vnútornou rukou, vyšvihnutie sa vnútornou nohou a zároveň odraz vonkajšou nohou, následne prechytenie, dopad na druhú stranu prekážky. Existujú aj variácie, napr. sa spoja nohy v momente prechytenia alebo sa vykopnú dohora nad úroveň hlavy.

Thief – toto je podľa mňa dosť diskutabilný vault. Pretože to je taký lazy vykonaný cez širšiu prekážku (ale nemusí), ale rozbeh je kolmo na prekážku, potom ako lazy a dopad v smere rozbehu.

Thief-lazy 360 – tak toto som videl v jednom videu, následne aj vo Vaults 102. Začal som skúšať a je to pecka. Začiatok ako lazy ale v momente dotyku prvej ruky treba začať rotovať telo proti smeru, akoby dole za pomoci švihu nohami a zapretie sa druhou rukou a dokončenie rotácie (ale ...pozrite si video...)


Turn vault - jeden z najzákladnejších vaultov. Prevedenie z miesta je jednoduchšie. Popis do ľavej strany : postavenie sa k zábradliu, ľavá ruka drží zábradlie odspodu pravá z vrchu. Odraz smerom dopredu a zarotovanie sa o 180° za pomoci preloženia rúk: tesne po odraze sa ľavá ruka točí okolo zábradlia a dostáva do polohy zvrchu a pravá sa púšťa a prekladá za ľavú, do polohy zvrchu.
Existuje aj variácia s rotáciou, popis doprava: mierny rozbeh, zachytenie pravou rukou, švih pravou nohou, rotácia okolo ruky proti smeru behu a zachytenie na druhej strane zábradlia.

Lazy to Turn - nutne mat zvládnutý Lazy vault. Klasický lazy v momente keď je telo na vrchu a ruky sa vymenia, treba ruku posunúť po zábradlí zároveň s trhnutím tela za pomocou švihu nôh smerom k zábradliu a zachytiť sa druhou, doteraz voľnou rukou.

Split(straddle) – klasická gymnastická roznožka, ako monkey ale menej používaná.


Gate vault - toto robia už malé deti. Pribehnutie k, väčšinou, plotu, vyskočenie, zapretie sa o vrch bruchom, prehodenie sa cez seba za pomoci švihu rukou.

Reverse - vykonáva sa znožmo aj z jednej nohy, s jednou aj s dvoma rukami, jednu a potom priloženou druhou, ide vlastne o otočku 360° okolo vlastnej osi, je to akoby proti logike pretože pri technike jednu rukou sa rozbehnete chytíte napr. pravou rukou a skočíte akoby dozadu. Prípadne aj double reverse ale ten neviem, takže nebudem do toho fušovať.

Ostatné - sem patria najrôznejšie vaulty ktoré kto kedy spravil, ale podľa mňa si nezaslúžia vlastnú kategóriu, napr. obyčajné preskočenie zábradlia zapomoci rúk a telo nad nimi a nohy vedľa nich a podobne. To všetko sú len variácie a len preto. že niekto dá nohy ešte trosku ináč to hneď nemusí byt dačo nové.


Sú ešte aj spiny, ale tie opisovať nebudem, bolo by to zložité a aj tak nepochopiteľné.

Čo je to parkour??

z francúzskeho slova le parkour, čo voľne preložené znamená umenie pohybu. Tento šport vznikol vo Francúzsku a ide v podstate o kombináciu veľkého množstva iných športov: skalolezectva, streetových športov, bojových umení, akrobacie, gymnastiky atď. Ide o to pohybovať sa v akomkoľvek priestore a prekonávať prekážky pokiaľ možno najplynujelším a najkrajším štýlom. Zjednodušene možno povedať, že parkourista sa snaží dostať z bodu A do bodu B čo najpriamejšou cestou prekonávajúc všetko, čo má v ceste a dá sa prekonať. Väčšinou sa parkour spája s mestským prostredím, ktoré poskytuje dostatok prekážok na trénovanie.


Jednou z hlavných predností tohoto športu je, že k jeho vykonávaniu nepotrebujete žiadne špeciálne vybavenie, stačia len dobré bežecké alebo športové topánky.


Pakrour je najčistejšou formou pohybu, kde sa človek snaží prekážky nie obchádzať, ale naopak prekonávať. Schody, zábradlia, múriky a múry, kolmé steny, to všetko sa dá prekonať aj bez pomôcok, iba vlastnou šikovnosťou a mrštnosťou. Tam kde iní vidia prekážku, my vidíme cestu...


V našich mestách by nemal byť problém nájsť dostatok prekážok na tento šport, predsalen urban jungle nasich sídlisk často skrýva fakt dobré miesta, treba len chodiť s otvorenými očami a začať sa dívať na veci trochu inak.I keď je parkour náročný na trénovanie, môže free running (ako sa parkour tiež zvykne volať) vyskúšať takmer každý. Každý si môže stanoviť sám svoje hranice a nemusia to byť práve zdolávania kolmých stien. Tento šport rozvíja ako fyzickú kondíciu, výdrž a mrštnosť, tak aj mentálne schopnosti. Schopnosť odhadnúť svoje sily, schopnosť prekonať svoj vlastný strach a tým samého seba, schopnosť koncentrácie, schopnosť udržať rovnováhu.

Každý parkour by sa mal začať dôkladným strečingom a toto je zdrazňované na každej stránke o parkoure. Keďže idete zaťažovať celé telo, treba si ho pred samotným behom riadne rozhýbať, ponaťahovať svaly a šlachy. Samozrejmosťou sú dobré bežecké topánky, ktoré možno doplniť aj o antišokové vložky do topánok. Ono parkour je fajn sport, ale to neznamená, že si zato hneď musíme dolámať kolená. Je to presne ako pri každom inom extrémnom športe, veľa ľudí nepoužíva chrániče, lebo by vraj vyzerali hlúpo a amatérsky. Ak niekto odmieta chrániče a záleží mu na to, ako bude vyzerať, potom by určite nemal robiť podobný šport. Ochranu zdravia zdôrazňujem z jediného dôvodu: aby ste mali z parkouru radosť a nemuseli skončiť predpovedaním počasia svojimi kĺbami. Lebo o tom parkour je, o radosti z neviazaného pohybu.

Parkour v žiadnom prípade nie je adrenalínový alebo nebodaj extrémny šport. Extrémnym ho robia len ľudia, ktorí buď nevedia správne odhadnúť svoje sily a preženú to, alebo nesprávne pochopili podstatu tejto disciplíny. Parkour v žiadnom prípade nie je o machrovaní, o extrémnych skokoch po budovách alebo nebodaj meraní si síl s druhými v skákaní po vlakoch.

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.